Top 9 Nhóm phím tắt hữu dụng trên tất cả các trình duyệt Web [update] 1

Top 9 Nhóm phím tắt hữu dụng trên tất cả các trình duyệt Web

31-01-2018 9 83 0 0

Báo lỗi

Đối với các bạn thường xuyên phải làm việc trên các trình duyệt thì việc sử dụng các phím tắt là không thể thiếu. Các phím tắt trình duyệt cho phép mở nhanh một trình duyệt, điều hướng, thu phóng và thao tác nhanh hơn. Toplist xin chia sẻ tới bạn đọc những tổ hợp phím tắt chung trên các trình duyệt phổ biến như Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari hay Opera và có lưu ý riêng về những phím tắt chỉ dùng trên trình duyệt nhất định.

123456789

1


Khánh Bình Đinh Xuân

Phím tắt khi thao tác với Tab

 • Ctrl
  + 1 đến 8
  : Để chọn một tab cụ
  thể đang mở, số thứ tự được đánh từ trái sang phải

  ·

 • Ctrl
  + 9
  : Để chuyển tới tab
  cuối cùng

  ·

 • Ctrl
  + Tab
  : Để chuyển sang tab
  tiếp theo, thông thường là tab bên phải. (Ctrl + Page Up cũng hoạt động
  nhưng không dùng được trong trình duyệt Internet Explorer).

  ·

 • Ctrl
  + Shift + Tab
  : Để chuyển sang tab
  trước đó, thông thường là tab bên trái. (Ctrl + Page Down cũng hoạt
  động nhưng không dùng được trong IE).

  ·

 • Ctrl
  + W, Ctrl + F4
  : Thao tác đóng tab hiện
  tại.

  ·

 • Ctrl
  + Shift + T
  : Thao tác mở lại tab cuối
  cùng vừa đóng.

  ·

 • Ctrl
  + T
  : Thao tác mở một tab mới.

  ·

 • Ctrl
  + N
  : Mở một cửa sổ
  mới.

  ·

 • Alt
  + F4
  : Thao tác đóng cửa sổ hiện tại.
  (Làm việc với mọi cửa sổ đang mở, kể cả các ứng dụng).
Phím tắt khi thao tác với Tab
Phím tắt khi thao tác với Tab


2


Khánh Bình Đinh Xuân

Hoạt động kích chuột trên tab

 • Kích
  chuột giữa (cuộn chuột) vào một Tab
  : Thao tác đóng
  tab.

  ·

 • Ctrl
  + chuột trái hoặc nhấp con
  lăn chuột vào link
  : Mở link trong một tab mới nhưng vẫn ở trang hiện
  tại.
 • Shift
  + nhấp chuột trái vào link
  : Mở
  link trong một cửa sổ trình duyệt mới.

  ·

 • Ctrl
  + Shift + click chuột trái vào link
  :
  Mở liên kết trong tab mới và di chuyển đến tab đó.
Hoạt động kích chuột trên tab
Hoạt động kích chuột trên tab

3


Khánh Bình Đinh Xuân

Phím tắt để điều hướng

 • Alt
  + Mũi tên sang trái, Backspace
  : Thao tác Back/Quay
  lại trang trước

  ·

 • Alt
  + Mũi tên sang phải, Shift + Backspace
  : Thao tác Forward/Chuyển
  đến trang tiếp

  ·

 • F5: Tải lại trang.

  ·

 • Ctrl
  + F5
  : Tải lại trang
  và xóa cache, tải lại toàn bộ website.

  ·

 • Escape: Dừng tải trang.

  ·

 • Alt
  + Home
  : Mở trang chủ (homepage).
Phím tắt điều hướng
Phím tắt điều hướng

4


Khánh Bình Đinh Xuân

Phím tắt trình duyệt để phóng to/thu nhỏ

 • Ctrl và +, Ctrl + cuộn chuột lên: Thao tác phóng
  to trang web.

  ·

 • Ctrl và -, Ctrl + cuộn chuột xuống: Thao tác thu
  nhỏ trang web.

  ·

 • Ctrl
  + 0
  : Thao tác trở về tỉ lệ
  mặc định.

  ·

 • F11: Thao tác chuyển bật/tắt chế độ xem toàn màn hình.
Phím tắt thu phóng trình duyệt
Phím tắt thu phóng trình duyệt

5


Khánh Bình Đinh Xuân

Phím tắt di chuyển

 • Space,
  Page Down
  : Thao tác chuyển xuống 1 khung nhìn
  màn hình.

  ·

 • Page
  Up
  : Thao tác chuyển lên 1 khung nhìn
  màn hình.

  ·

 • Home: Thao tác lên đầu trang.

  ·

 • End: Thao tác xuống cuối trang.

  ·

 • Kích
  cuộn chuột
  : Thao tác cuộn khung hình bằng cách
  kéo chuột lên hoặc xuống.
Phím Space
Phím Space

6


Khánh Bình Đinh Xuân

Phím tắt cho thanh địa chỉ

 • Ctrl
  + L, Alt + D, F6
  : Thao tác điều hướng đặt con trỏ
  vào thanh địa chỉ.

  ·

 • Ctrl
  + Enter
  : Thêm tiền tố www. và
  hậu tố .com vào văn bản đã gõ trong thanh địa chỉ,
  và sau đó mở trang web với tên đầy đủ đó.
 • Alt
  + Enter:
  Thao tác mở trang web vừa nhập tại
  thanh địa chỉ trên một tab mới.
Phím tắt cho thanh địa chỉ
Phím tắt cho thanh địa chỉ

7


Khánh Bình Đinh Xuân

Phím tắt liên quan đến tìm kiếm

 • Ctrl
  + K, Ctrl + E
  : Thao tác điều hướng tới ô tìm kiếm
  tích hợp sẵn trên trình duyệt (hoặc vào ô địa chỉ dưới chức năng tìm kiếm nếu
  trình duyệt không có ô tìm kiếm riêng rẽ). Ctrl + K không làm việc trên Internet Explorer mà
  phải dùng Ctrl+E. Trên Google Chrome, khi nhấn Ctrl + K (Command + K, với Mac)
  bạn sẽ được đưa đến thanh địa chỉ để tìm kiếm với Google.

  ·

 • Alt
  + Enter
  : Thao tác thực hiện và hiển thị kết
  quả tìm kiếm trên một tab mới.

  ·

 • Ctrl
  + F, F3
  : Thao tác mở ô tìm kiếm thông tin
  trong trang hiện tại (tìm kiếm dạng Find).

  ·

 • Ctrl
  + G, F3
  : Thao tác chuyển tới kết quả tìm
  kiếm tiếp theo trong các kết quả đã tìm thấy.

  ·

 • Ctrl
  + Shift + G, Shift + F3
  : Thao tác chuyển
  về kết quả tìm kiếm trước đó trong các kết quả đã tìm thấy.
Phím tắt tìm kiếm
Phím tắt tìm kiếm

8


Khánh Bình Đinh Xuân

Phím tắt cho History và Bookmark

 • Ctrl
  + H
  : Thao tác mở lịch sử duyệt web của
  trình duyệt.
 • Ctrl
  + J
  : Thao tác mở lịch sử Download của
  trình duyệt.
 • Ctrl
  + D
  : Thao tác lưu trang hiện tại đang
  mở vào Bookmark.
 • Ctrl
  + Shift + Del
  : Thao tác mở cửa sổ xóa lịch sử
  duyệt web.
Thao tác cho mở lịch sử duyệt web
Thao tác cho mở lịch sử duyệt web

9


Khánh Bình Đinh Xuân

Các phím tắt trình duyệt khác

 • Ctrl
  + P
  : Thao tác In trang web hiện tại.

  ·

 • Ctrl
  + S
  : Thao tác lưu trang web đang mở về
  máy tính.

  ·

 • Ctrl
  + O
  : Thao tác mở một file trên máy
  tính.

  ·

 • Ctrl
  + U
  : Thao tác mở mã nguồn của trang
  hiện tại. (Không làm việc trên Internet Explorer).
 • F12: Thao tác mở các công cụ phát triển Developer
  Tools (Yêu cầu extension Firebug cho Firefox).
Phím tắt in trên trang web
Phím tắt in trên trang web

Từ khóa: Top 9 Nhóm phím tắt hữu dụng trên tất cả các trình duyệt Web, Top 9 Nhóm phím tắt hữu dụng trên tất cả các trình duyệt Web, Top 9 Nhóm phím tắt hữu dụng trên tất cả các trình duyệt Web

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *